عشق وعاشقی
شکست عشقی خوردن جوانان
دو شنبه 16 خرداد 1390برچسب:, :: 19:16 ::  نويسنده : مسلم یوسفی        

عاقبت تلخ عشق خياباني  
 

روزي که ناآگاهانه به لبخندهاي «ناصر» جواب دادم نمي فهميدم که دستي دستي خودم را دارم در چه گردابي گرفتار مي کنم! آن موقع سال آخر دبيرستان بودم و «ناصر» را هر روز در راه مدرسه مي ديدم.
او به من اظهار عشق و علاقه مي کرد و ارتباط ما در حد نامه و تلفن يک سال طول کشيد تا اين که در بحبوحه کنکور ناصر به اتفاق خانواده اش به خواستگاري ام آمد اما پدر و مادرم با ازدواج ما به شدت مخالفت کردند.
پدرم مي گفت نمي دانم جواني که هنوز به سربازي نرفته با کدام عقل مي خواهد زن بگيرد! با اين وضعيت ارتباط من و ناصر قطع شد و پس از گذشت چند ماه پسر يکي از آشنايان که از هر نظر موقعيت مناسبي براي ازدواج داشت به خواستگاري ام آمد.
من با رضايت پدر و مادرم به سعيد جواب مثبت دادم و ما با هم نامزد شديم، ولي ناصر دست بردار نبود او مدام برايم مزاحمت ايجاد مي کرد و با تهديد مي گفت که انتقام مي گيرم. از اين بابت خيلي ناراحت بودم و افسوس مي خوردم که چرا حالا که شرايط خوبي براي زندگي و ساختن آينده ام به دست آورده ام بايد آتش اشتباهات گذشته ام مرا بسوزاند.
از طرفي مي ترسيدم که مبادا سعيد از قضيه بويي ببرد. مدتي گذشت و هر روز که نامزدم مي آمد تا با هم به بيرون برويم ميمردم و زنده مي شدم . نگاه هاي غضب آلود ناصر عذابم مي داد حتي او يک روز جلو آمد و به شوهرم سلام کرد. رنگ صورتم پريد.
ناصر پرسيد ببخشيد ساعت چند است؟ سعيد هم جوابش را داد و ما به راه خودمان ادامه داديم. هنوز در فکر بودم که موضوع را با پدر و مادرم مطرح کنم که يک روز توي کوچه ناصر به اتفاق دوستش سد راهم شدند و با تهديد چاقو و توسل به زور مرا سوار ماشين کردند. آنها سرم را زير صندلي گرفتند و پس از طي مسافتي خودرو جلوي يک ساختمان توقف کرد.در آن لحظه به محض اين که دوست ناصر پياده شد تا در خانه را بازکند از خودرو پياده شدم و پا به فرار گذاشتم.
من خودم را از دست آن دو جوان شيطان صفت نجات دادم و از همان جا به کلانتري ميدان جهاد مشهد آمده ام تا راهنمايي بگيرم اگر چه هنوز هم مي ترسم که شوهرم از رابطه قبلي ام با ناصر مطلع شود چون فکر مي کنم زندگي را از دست خواهم داد! در پايان تنها توصيه اي که به دختران هم سن و سال خودم دارم اين است که مراقب باشند و فريب دوستي هاي خياباني را نخورند; به خاطر اين که عاقبت خوب و خوشي ندارد.جمعه 13 خرداد 1390برچسب:, :: 9:16 ::  نويسنده : مسلم یوسفی        

عشق یعنی خواستن اما نگفتن
عشق یعنی سوختن اما ساختن
عشق یعنی طغیان دل، اما لب فروبستن
عشق یعنی راز، رازی که حتی معشوق نداند
عشق یعنی چون خورشید تابیدن بر شبها
عشق یعنی چون برف ذوب شدن بر غمهای دوست
عشق یعنی با چشم سخن گفتن و با حسرت لب فرو بستن
پنج شنبه 12 خرداد 1390برچسب:, :: 16:57 ::  نويسنده : مسلم یوسفی        

 

                      عشق واقعی !!!
 
               یك بار دختری حین صحبت با پسری كه عاشقش بود، ازش پرسیd  Wh do you like me..? Why do you love me?   
                                      چرا دوستم داری؟ واسه چی عاشقمی؟

                   I can't tell the reason... but I really likeyou
                                دلیلشو نمیدونم ...اما واقعا"‌دوست دارم

You can't even tell me the reason... how can you say you like me
                      تو هیچ دلیلی رو نمی تونی عنوان كنی... پس چطور دوستم داری؟

How can you say you love me
                                     چطور میتونی بگی عاشقمی؟
 
I really don't know the reason, but I can prove that I loveU
                               من جدا"دلیلشو نمیدونم، اما میتونم بهت ثابت كنم

Proof ? No! I want you to tell me the reason
                                     ثابت كنی؟ نه! من میخوام دلیلتو بگی
Ok..ok!!! Erm... because you arebeautiful
                        باشه.. باشه!!! میگم... چون تو خوشگلی،

because your voice is sweet
                                   صدات گرم و خواستنیه،

because you are caring
                       دوست داشتنی هستی،

because you are thoughtful
                                با ملاحظه هستی،

because of your smile
                            بخاطر لبخندت،

The Girl felt very satisfied with the lover'sanswer
                         دختر از جوابهای اون خیلی راضی و قانع شد

Unfortunately, a few days later, the Lady met with an accident and went incoma
          متاسفانه، چند روز بعد، اون دختر تصادف وحشتناكی كرد و به حالت كما رفت

The Guy then placed a letter by her side
                              پسر نامه ای رو كنارش گذاشت با این مضمون
Darling, Because of your sweet voice that I loveyou, Now can you talk?
  عزیزم، گفتم بخاطر صدای گرمت عاشقتم اما حالا كه نمیتونی حرف بزنی، میتونی؟

 
No! Therefore I cannot loveyou
                         نه ! پس دیگه نمیتونم عاشقت بمونم

Because of your care and concern that I like you Now that you cannot showthem, therefore I cannot love you
    گفتم بخاطر اهمیت دادن ها و مراقبت كردن هات دوست دارم اما حالا كه نمیتونی برام اونجوری باشی، پس منم نمیتونم دوست داشته باشم
 
Because of your smile, because of your movements that I loveyou
                  گفتم واسه لبخندات، برای حركاتت عاشقتم
 
Now can you smile? Now can you move? No , therefore I cannot loveyou
           اما حالا نه میتونی بخندی نه حركت كنی پس منم نمیتونم عاشقت باشم
If love needs a reason, like now, There is no reason for me to love youanymore
   اگه عشق همیشه یه دلیل میخواد مثل همین الان، پس دیگه برای من دلیلی             واسه عاشق تو بودن وجود نداره

Does love need a reason
          عشق دلیل میخواد؟

NO! Therefore!!
                نه!معلومه كه نه!!

I Still LOVE YOU... 
                پس من هنوز هم عاشقتم
True love never dies for it is lustthat fades away 
                     عشق واقعی هیچوقت نمی میره

Love bonds for a lifetime but lustjust pushes away
                این هوس است كه كمتر و كمتر میشه و از بین میره

Immature love says: "I love you because I needyou"
"            عشق خام و ناقص میگه:"من دوست دارم چون بهت نیاز دارم

Mature love says "I need you because I loveyou"
            "ولی عشق كامل و پخته میگه:"بهت نیاز دارم چون دوست دارم

"
Fate Determines Who Comes Into Our Lives, But Heart Determines Who Stays"
 "سرنوشت تعیین میكنه كه چه شخصی تو زندگیت وارد بشه، اما قلب حكم می  كنه                        كه چه شخصی در قلبت بمونه"

 


پنج شنبه 12 خرداد 1390برچسب:, :: 16:54 ::  نويسنده : مسلم یوسفی        

 

دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت
دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌

دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌

دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌

دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌

دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌

دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌

دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌

دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌

دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌

دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌

دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌

دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌

دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌

دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌

دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌

دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌

دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌

دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌

دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌

دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌

دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌

دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌

دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌

دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌

دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌

دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌

دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌

دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌

دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم
 
 


پنج شنبه 12 خرداد 1390برچسب:, :: 16:51 ::  نويسنده : مسلم یوسفی        

 

 
وقتی کسی را دوست دارید ، حتی فکر کردن به او باعث شادی و آرامشتان می شود .
وقتی کسی را دوست دارید ، در کنار او که هستید ، احساس امنیت می کنید .
وقتی کسی را دوست دارید ، حتی با شنیدن صدایش ، ضربان قلب خود را در سینه حس می کنید .
وقتی کسی را دوست دارید ، زمانی که در کنارش راه می روید احساس غرور می کنید .
وقتی کسی را دوست دارید ، تحمل دوری اش برایتان سخت و دشوار است .
وقتی کسی را دوست دارید ،شادی اش برایتان زیباترین منظره دنیا و ناراحتی اش برایتان سنگین ترین غم دنیا ست .
وقتی کسی را دوست دارید ، حتی تصور بدون او زیستن برایتان دشوا ر است .
وقتی کسی را دوست دارید ، شیرین ترین لحظات عمرتان لحظاتی است که با او گذرانده اید .
وقتی کسی را دوست دارید ، حاضرید برای خوشحالی اش دست به هرکاری بزنید .
وقتی کسی را دوست دارید ، هر چیزی را که متعلق به اوست ، دوست دارید .
وقتی کسی را دوست دارید ، در مواقعی که به بن بست می رسید ، با صحبت کردن با او به آرامش می رسید .
وقتی کسی را دوست دارید ، برای دیدن مجددش لحظه شماری می کنید .
وقتی کسی را دوست دارید ، حاضرید از خواسته های خود برای شادی او بگذرید .
وقتی کسی را دوست دارید ، به علایق او بیشتر از علایق خود اهمیت می دهید .
وقتی کسی را دوست دارید ، حاضرید به هرجایی بروید فقط او در کنارتان باشد .
وقتی کسی را دوست دارید ، ناخود آگاه برایش احترام خاصی قائل هستید .
وقتی کسی را دوست دارید ، تحمل سختی ها برایتان آسان و دلخوشی های زندگیتان فراوان می شوند .
وقتی کسی را دوست دارید ، او برای شما زیباترین و بهترین خواهد بود اگرچه در واقع چنین نباشد .
وقتی کسی را دوست دارید ،به همه چیز امیدوارانه می نگرید و رسیدن به آرزوهایتان را آسان می شمارید .
وقتی کسی را دوست دارید ، با موفقیت و محبوبیت او شاد و احساس سربلندی می کنید .
وقتی کسی را دوست دارید ، واژه تنهایی برایتان بی معناست .
وقتی کسی را دوست دارید ، آرزوهایتان آرزوهای اوست .
وقتی کسی را دوست دارید ، در دل زمستان هم احساس بهاری بودن دارید .
به راستی دوست داشتن چه زیباست ،این طور نیست ؟
 

 


پنج شنبه 12 خرداد 1390برچسب:, :: 16:40 ::  نويسنده : مسلم یوسفی        

 

 

 

                                                              عشق یه طرفه !
 
اول خیلی ساده بود می دیدمش و از نظر می گزراندمش.
کمی که گذشت حسی درونم به وجود آمد! نمی دانستم چیست؟ فقط قلبم را می سوزاند!گذشت تا روابط بیشتر شد و من کم کم دانستم که غوغای درونم همان عشق بی افسار است! از آن به بعد اگر نمی دیدمش سخت افسرده و غمگین می شدم! روز به روز علاقه ام به او بیشتر می شد و کم کم داغ دوری او باعث شد که نتوانم تحمل کنم و راز دلم را به او گفتم! از همان ابتدا مرا نفهمید! نمی دانستم آیا واقعا مرا دوست دارد یا نه؟رفتارش مرا عذاب می داد! ولی نگاهش چیز دیگری می گفت.
۳سال گذشت و من ندانستم که او مرا می خواهد یا نه؟ سرانجام انتظار به سر رسید و نامه معشوق ،مرا در دریایی از شادی غرق کرد . . .

 پنج شنبه 12 خرداد 1390برچسب:, :: 16:33 ::  نويسنده : مسلم یوسفی        

 

*چرا مردها داراي وجدان پاکي هستند؟ به اين دليل که هيچ گاه از آن استفاده نمي کنند


*اگر يک مرد و يک زن با هم از يک ساختمان  10 طبقه به پايين بيفتند کداميک زودتر به زمين ميرسد؟ خانم، چرا که آقا راه را گم مي کند

*چرا مردها هميشه خوشحالند؟ چون آدم هاي بي خيال فقط مي خندند

*چرا روانکاوي مردها خيلي سريع تر نسبت به خانم ها انجام مي پذيرد؟ زيرا هنگاميکه زمان بازگشت به دوران کودکي فرا مي رسد، مردها همان جا قرار دارند

*شباهت آقايون با آگهي هاي بازرگاني چيست؟ شما نمي توانيد يک کلمه از حرف هاي آنها را باور کنيد و هيچ چيز براي زماني بيش از 60 ثانيه دوام نمي آورد

*ورزش کنار درياي آقايون چيست؟ هر موقع خانمي را مي بينند شکم هايشان را تو مي دهند

*فرق بين نرخ اوراق بهادار با مردها در چيست؟ نرخ اوراق بهادار رشد مي کند

*خدا بعد از خلق مرد ها چه گفت؟ من مي تونم کارمو بهتر از اين انجام بدم

*دليلي که مردها به مسائل کاري خود فکر نمي کنند ؟  فکري ندارند کاري ندارند

*آقايون لباس هايشان را چگونه دسته بندي مي کنند؟ کثيف و  کثيف اما قابل پوشيدن 

*چه کسی مي تواند يک ماشين ارزان قيمت  2 ميليون توماني بخرد و يک سيستم صوتي  4 ميليون توماني بر روي آن نصب کند ؟تنها يک مرد

*يک خانم  35 ساله به بچه دار شدن فکر مي کند، يک مرد  35 ساله به چه چيزي فکر مي کند؟ به قرار گذاشتن با بچه ها 

*شما به مردي که همه چيز دارد چه ميدهيد؟ زني که به او نشان دهد چگونه مي تواند از آنها استفاده کند

*نازکترين کتاب دنيا چه نام دارد؟ چيزهايي که مردان در مورد زنان مي دانند.
پنج شنبه 12 خرداد 1390برچسب:, :: 16:25 ::  نويسنده : مسلم یوسفی        
 

  

 

 

خوب حالا می خوام چند تا نکته بهتون بگم که بتونید بدون این که تبدیل به یک آدم مسخره بشید هر دختری رو بخندونید و در ضمن به سمت خودن جذب کنید:

قبل از این که شروع کنم این رو تذکر بدم که دلیلی که اکثر مرد ها از خندوندن نتیجه مثبت نمی گیرن اینه که سعی می کنن با گفتن جوک دخترها رو بخندونن. در حالی که خنده ای که در اینجا مورد نظر ماست خنده ی حاصل از داشتن یک شخصیت با مزست. برای مثال چارلی چاپلین برای خودش یک شخصیت خلق کرده بود که بامرزه بود کاراش (خجالتی و دست و پا چلفتی در عین کحال زرنگ و ... ) شما هم باید برای خودتون یک شخصیت خلق کنید که جذاب و خنده دار باشه ولی مطمئنا دست و پا چلفتی مورد نطر ما نیست.

با کارهایی بهتون می دم می تونید یک شخصیت بامرزه خلق کنید و در عین خنده دار بودن جذاب هم باشید

تا می تونید در مورد مسایل مختلف مربوط به دختر زیاده روی کنید. مثلا یه دختری بهتون میگه وای چقدر موام بد شده امشب (داره ناز می کنه که شما بگید نه خیلی هم قشنگه)! و شما هم می گید : من نی خواستم بروت بیارم ولی آره خیلی بد شده. همونجا احتمالا دختره میخنده و یک وشگونی ازتون می گیره و شما هم می تونید اینو براش دیگه تا آخره اون شب داستان کنید و همش بگید وای همه دارن مواتو بگاه می کنن! حالا چی کار کنیم و یا مثلا من خجالت می کشم با این موا با تو راه برم و

تا اون جا که می تونید سعی کنید متحمش کنید می خواد شمی رو بلند کنه! دختر . مثلا اگه گفت دیگه دیره و من باید برم خونه بگید ولی من باهات نمیام و اون می گه نه گفتم تو بیا گفتم من می خوام برم خونه و شما هم که انگار کرید می گید ای بابا ما هنوز همدیگرو درست نمیشناسیم و تو می خوای منو ببری خونت. عجب دور و زمونه ای شده ها و ...

حرفاشو سو تعبیر سکسی کنید. مثلا اگر داشت بهتون می گفت مثلا با هم شام درست کنیم و برگشت گفت: "بکنیم یا نه"؟ بگید: آخه الان؟ اینجا؟ بده جلوی همه بکنیم! حالا نمی خوای تا شب صبر کنیم؟! و

زیادی لبخند نزنید و به جوکهای خودتون نخندید.

مسایل مختلف رو به هم مربوط کنید به طرزه با مزه. مثلا اگر یه دختره چاق وارد یه کافی شاپ میشه که شما نشستید شد و کون بزرگی داشت بگید اه، جنیفر لوپز اینجا چیکار می کنه یا ...


 احساساتشو لطیف مسخره کنید؟ مثلا : می گه وای واقعا از اینکه مردم بقل دستم سیگر بکشن متنفرم! بگید: حالا واقعا نسبت به این کار چه احساسی داری؟

این ها رو با جوک ها و تیکه های با مزه تون قاطی کنید، حتما نتیجه می ده
پنج شنبه 12 خرداد 1390برچسب:, :: 16:11 ::  نويسنده : مسلم یوسفی        

 

 
 
                                 ای که می پرسینشان عشق چیست! عشق چیزی جزظهور مهرنیست  
                                               عشق  یعنیمهر بی چون و چرا؛ عشقیعنیکوشش بی ادعا 
 
                                                         عشق یعنیمهر بی اما اگرعشق یعنی رفتنباپای سر
 
                                                                عشق یعنیدل تپیدنبهردوست عشق یعنیجان من قرباناوست
 
                                                                عشق یعنیخواندن از چشماناوحرفهای دل بدون  گفتگو
 
                                                                    عشق یعنیعاشق بی زحمتی عشق یعنیبوسه بی شهوتی
 
                                                                            عشق  یارمهربان زندگیبادبان ونردبان زندگی  .


صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 صفحه بعد

 
درباره وبلاگ

به وبلاگ من خوش آمدید
آخرین مطالب
آرشيو وبلاگ
پیوندهای روزانه
پيوندها

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان عشق گمشده و آدرس khofte.LoxBlog.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.

نويسندگان


ورود اعضا:

نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

<-PollName->

<-PollItems->

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 1
بازدید دیروز : 8
بازدید هفته : 9
بازدید ماه : 119
بازدید کل : 23734
تعداد مطالب : 51
تعداد نظرات : 6
تعداد آنلاین : 1Alternative content